קונסטרוקטור (או מהנדס בניין בשמו העברי) עוסק בתכנון הנדסי של מבנים מכל סוג – בנייה פרטית, בנייה ציבורית, בנייני מגורים, מבנים חקלאיים ומבנים מסחריים.

קונסטרוקטור נדרש להיות בוגר לימודי הנדסה אזרחית עם התמחות בהנדסת בניין.

בנוסף, הקונסטרוקטור נדרש להיות רשום בפנקס המהנדסים.

עבודתו של הקונסטרוקטור מתחילה לאחר שתכננו עבור המבנה את התוכנית האדריכלית.

הקונסטרוקטור נדרש לבדוק את השטח, לתכנן על פי תקנים, לשכלל את הכוחות הפיסיקליים של המבנה בהתחשב בכוחות של עומס עצמי, עומס שימושי, תגובה לרעידת אדמה, לחצים עקב רוח ופרמטרים נוספים.

הקונסטרוקטור יחשב את כמות החומרים בהם ישתמש הקבלן, זאת לאחר שיבחר בשיתוף עם האדריכל את סוג חומרי השלד ושיטות הבנייה.

בתהליך הבנייה, הקונסטרוקטור יפקח (פיקוח עליון) על עבודת הקבלן וייוודא בטרם יציקות  שהן מבוצעות על פי התכנון.

הקונסטרטור הוא הדמות הקובעת ובעלת האחריות בהקשר ליציבות המבנה והוא הדואג לתקינותו, בטיחותו ועמידותו.