אמנון מידד – קונסטרוקטור

טלפון: 054-6500056

דואר אלקטרוני: mio37m@gmail.com